PERSONUPPGIFTER
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Yes

  No

 

  Yes

  No

 
 

 

DEKLARATION FÖR SKATTEMÄSSIGA ÄNDAMÅL – GEMENSAM RAPPORTERINGSSTANDARD (CRS)

Fyll bara i den här delen om du är skattskyldig i fler länder än ditt bosättningsland enligt ovan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Yes

  No

 

  Yes

  No

 
 
 
FINANSIELLA UPPGIFTER
 
 

 Anställd/egen företagare

 

 Pensionär

 Arbetslös

 

 Student

 
 
 
 
 
 
 

 

ÅRSINKOMST

 
 
 

  0–50,000

 

  50,001–100,000

 

  100,001–150,000

 

  150,001–200,000

 

  200,001–500,000

 

  500,001–750,000

 

  750,001–1,000,000

 

  1,000,001–2,000,000

 

  2,000,001–3,000,000

 

  3,000,001–4,000,000

 

  4,000,001–5,000,000

 

  5,000,001+

 
 
 
 

  Utdelning/ränta från aktier/obligationer etc.

 

  Utdelning/ränta från eget företag

  Royalty

 

  Annat (ange)

 
 
 
 

  0–50,000

 

  50,001–100,000

 

  100,001–150,000

 

  150,001–200,000

 

  200,001–500,000

 

  500,001–750,000

 

  750,001–1,000,000

 

  1,000,001–2,000,000

 

  2,000,001–3,000,000

 

  3,000,001–4,000,000

 

  4,000,001–5,000,000

 

  5,000,001+

 
 

 

TOTALT KAPITAL OCH INVESTERBARA TILLGÅNGAR

 
 
 

  Vinster från försäljning av eget företag

 

  Royalty

 

  Handelsvinst

  Arv

 

  Besparingar från lön/pension

 

  Annat (ange)

 
 
 

  0–5,000

 

  5,001–10,000

 

  10,001–50,000

 

  50,001–100,000

 

  100,001–200,000

 

  200,001–300,000

 

  300,001–400,000

 

  400,001–500,000

 

  500,001–750,000

 

  750,001–1,000,000

 

  1,000,001–1,500,000

 

  1,500,001–2,000,000

 

  2,000,001–3,000,000

 

  3,000,001–4,000,000

 

  4,000,001–5,000,000

 

  5,000,001+

 
 
 
 
KONTOINFORMATION
 
 

 MetaTrader 4

 MetaTrader 5

 
 
 

  Retail

 
 
 

  EUR

  USD

  GBP

  CHF

 
 
 

  0–5,000

 

  5,001–10,000

 

  10,001–50,000

 

  50,001–100,000

 

  100,001–200,000

 

  200,001–300,000

 

  300,001–400,000

 

  400,001–500,000

 

  500,001–750,000

 

  750,001–1,000,000

 

  1,000,001–1,500,000

 

  1,500,001–2,000,000

 

  2,000,001–3,000,000

 

  3,000,001–4,000,000

 

  4,000,001–5,000,000

 

  5,000,001+